HACCP w gastronomii – konieczny obowiązek

Wszystkie firmy prowadzące działalność typu restauracja, fast food czy stołówka są zobowiązane do wdrożenia systemu HACCP. Jest to konieczność, która w ostatnich latach jest bardzo wymagana przez urzędników Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. System HACCP w gastronomii określa najważniejsze punkty kontrolne oraz punkty krytyczne, które określane są symbolem CCP1, CCP2 itp. Punkty krytyczne wskazują na najważniejsze elementy, które mają bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo żywności w gastronomii. Punktami krytycznymi najczęściej są: przyjęcie surowców, czy przechowywanie żywności w warunkach mroźniczych. Jednakże często są nimi obróbka cieplna, czy dezynfekcja jaj. To które etapy przygotowywania żywności będą punktami krytycznymi określa Zespół ds. HACCP, który jest wdraża system HACCP w firmie. Często jednakże podczas kontroli sanepidu, to urzędnik wskazuje które etapy według niego powinny być punktami krytycznymi.