Archiwa tagu: w gastronomii haccp

Aspekt lokalizacji zakładu gastronomii w HACCP

haccp w gastronomii

haccp w gastronomii

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji gastronomii w HACCP należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanieczyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów) jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami. Projekt architektoniczny i położenie zakładu powinny sprzyjać realizowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej. Drogi dojazdowe do zakładu  powinny być utwierdzone i odpowiednio zdrenowane, tak aby nie tworzyły się zastoiny wody i błota.

Budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwić procesy czyszczenia i dezynfekcji. Zakład, nawet jeśli jest to mały obiekt, powinien być podzielony na strefy wysokiego i niskiego ryzyka w zależności od prowadzonych w nich procesów i występujących zagrożeń w odniesieniu do jakości zdrowotnej produkowanej żywności. // HACCP  w gastronomii // Wszelkie materiały występujące w budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksychnych. Budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników oraz owadów , a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska dymy, pyły, kurz).